aminofenoli


aminofenoli
• aminophenols

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • aminofenoli — aminofenóli m mn <N aminofènōl, G aminofenóla> DEFINICIJA kem. C6H4 (OH)NH2, tri izomerna spoja [orto [i], meta i para aminofenoli[/i]]; bezbojni kristali koji na svjetlu potamne; sastojci su fotografskih razvijača, a služe i u sintezama… …   Hrvatski jezični portal